O Naší škole...

Základní škola a Mateřská škola Svijanský Újezd se nachází v malebné krajině na okraji Českého ráje. Organizace sdružuje 1. stupeň základní školy, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.V současné době má MŠ kapacitu 40 dětí, ZŠ kapacitu 30 žáků, školní družina je pro 15 účastníků a ve školní jídelně se stravuje 70 strávníků.ZŠ je škola malotřídní s dlouholetou tradicí. Učíme dle vzdělávacího programu ŠVP ZV „AZ“, který by měl vést k celkovému osobnostnímu rozvoji žáka – tedy od A do Z.MŠ má 2 oddělení - starší děti v oddělení ŽABKY, mladší děti MYŠKY. Budova MŠ je nově zrekonstruována a vnitřní prostory odpovídají potřebám dětí. Děti mají možnost výuky angličtiny a pravidelně se účastní turnovské MATEŘINKY. K dispozici mají vlastní zahradu s herními prvky.Personál usiluje o vytvoření příjemného a podnětného prostředí pro vzdělávání dětí a žáků. Chceme být prosperující školou rodinného typu, ve které bude dobře dětem, žákům i personálu.